piastować

-8

mieć, posiadać, dzierżyć coś

-Mówiłeś, że nie masz co chlać, a piastujesz jabłkowego w plecaku...
Wizerunek miasta