okidać się

181

Na Podkarpaciu. Wybrudzić się, wyciapać się, wypaprać się, uświnić się.

- Stary, ty to nawet jeść nie potrafisz. Cały się okidałeś.
Wizerunek miasta