ofrykać

-7

ogolić, ostrzyc, ściąć włosy. Zazwyczaj maszynką do golenia.

Ofrykasz mnie na łyso?
A nie chcesz irokeza?
Wizerunek miasta