life is brutal

10

określenie stosowane w celu ukazania beznadziejności sytuacji w której znajduje się dana osoba

*rozmowa ucznia z nauczycielem*
- prosze pani mamy tyle sprawdzianów w tym tygodniu, może pani dać tą chemie na następny tydzień
- nie mój drogi, life is brutal
Wizerunek miasta