kapować

4

Zrozumieć coś, pojąć.

- Teraz już kapujesz?
- Nie, kompletnie tego nie rozumiem
Wizerunek miasta