kamiur

-1

inaczej kamnień

-kamil patrz
-co
-ale duży kamiur
-no jest spory
Wizerunek miasta