iść na piccolinki

4

zaproszenie na konsumpcję taniego i mocnego alkoholu np. żubrówki

-ej stary robimy coś dzisiaj?
-tak, dawaj idziemy na piccolinki
Wizerunek miasta