eluwa

9

eluwa - przywitanie zamiast elo

- eluwa sztosie
- siemens ziom
Wizerunek miasta