Chujki

-7

choinki

- Coś nie ma tu grzybów
- Idźmy w te chujki może tam coś znajdziemy
Wizerunek miasta