bq

-2

Inaczej byk lub byku.

-Będziesz tam jutro?
-Jasne bq.
Wizerunek miasta