Baksy

23

Dolary.

- Przyjmuje pani baksy?
- Przepraszam, tylko plny.
Wizerunek miasta