arsenowy szerszeń

542

Bardzo śmierdzący i głośny bąk z tyłka.

- Kto tu takie arsenowe szerszenie wypuszcza? Czy ten ktoś zdaje sobie sprawę, że inni też mają węch? Capi aż do wymiotów bierze!
Wizerunek miasta