ambrażująco

-8

Inaczej

Inaczej fenomenalne, wprowadzające w ciekawość
Wizerunek miasta