alfiara

-6

Inaczej samica alfa.

Te, zoba ale alfiara w miniówie.
Wizerunek miasta