ahio

23

Westchnienie smutku. Słowo zaczerpnięte z bajki "Krecik".

-Dziewczyna mnie rzuciła
-Ahio :(
Wizerunek miasta