Zluzuj Portki lub gacie

4

Zwrot do kogoś kto się czymś stresuje lub boi.

JA: jutro jest sprawdzian z fizy, boże nic nie umiem..
KTOŚ: zluzuj gacie będzie git

inne;
...czy na pewno to co robię jest dobre?
ktoś: taa na pewno, zluzuj portki wszystko będzie gites morenes
Wizerunek miasta