Zespeerować

37

Zmienić (coś). Słowo to wywodzi się z modyfikacji "The New Order", w której Albert Speer (od którego ów słowo pochodzi) jest reformatorem Rzeszy i zmienia ją nie do poznania.

- Widziałeś co Maciek zrobił z discordem klasowym?
- Ta, totalnie go zespeerował.
Wizerunek miasta