Zamieszać siarę

153

Termin używany wśród degustatorów tanich win. Pojęcie siara odnosi się do osadu na dnie butelki, który ostania pijąca osoba musiała zamieszać przed wypiciem. Osad ten uchodzi za dwutlenek siarki. Zamieszanie siary, było traktowane jako czynność zaszczytna.

-Wino nam się już prawie skończyło.
-No to twoja kolej zamieszać siarę.
Wizerunek miasta