Z Wiatrem

29

Może służyć jako pozdrowienie lub pożegnanie kogoś.

-No to nara Igor.
-Z wiatrem Kajtek.
Wizerunek miasta