Wyadamować

22

Zrezygnować w ostatniej chwili, nie pojawić się na umówionym spotkaniu bez uprzedzenia. Genezy tego zwrotu doszukuje się w postawie bibijnego Adama, który bez uprzedzenia nie pojawił się na spotkaniu z Bogiem, poznieważ Ewa kazała mu w tym czasie jeść jabłka. Dlatego często sytuacje wyadamowania wiąże się z wpływem kobiety na mężczyznę.

Najczęstszymi, a za razem najbardziej rażącymi przykładami wyadamowania są: proponowanie terminu spotkania, na które się później nie przychodzi oraz przekładanie terminu i późniejszy brak kontaktu ze strachu przed konsekwencjami swojej nieobecności.
Wizerunek miasta