Wisz

-7

po PGR-owskiemu inaczej: wiesz

- Wisz sumsiad ni?
- Jo! Najak sumsiad.
Wizerunek miasta