Wieśniacki

10

Przymiotnik o pejoratywnym wydźwięku bez jednoznacznej definicji. Zazwyczaj odnosi się do nowobogackiego postępowania, jednak może także oznaczać coś snobystycznego.

[Janusz słucha bardzo głośno niewymagającej muzyki.]
— Widzisz go, stary?
— No, ale wieśniacki frajer...
Wizerunek miasta