Walic dziwkę

5

Uciekać z lekcji w szkole

- Walimy dzisiaj dziwkę?
- Po 3 lekcji ok?
- Ok
Wizerunek miasta