Vegować

7

Czasownik określający, że coś stało się bardziej kiczowate. Zazwyczaj oznacza zmianę względem poprzedniego stanu. Najczęściej używane odnosząc się do filmów, oraz innych dzieł kultury. Odnosi się do popularnego Polskiego reżysera, który tworzy filmy znane wielu osobom jako kiczowate, bądź słabe.

To słowo może być również używane jako przymiotnik, natomiast jest to rzadziej widziane.

Dopiero po 20 minutach ten film się zvegował.

Czemu te zabawki się tak zvegowały?!

Pierwsza część tej książki była dobra, ale następne się zvegowały i nie mogę tego powiedzieć o następcach.
Wizerunek miasta