Tragedia z wami

-2

Używa się kiedy osoby wzajemnie się denerwują, co w ostateczności prowadzi do zdenerwowania osoby używającej to stwierdzenie.

-CO WY ROBICIE, TRAGEDIA Z WAMI
Wizerunek miasta