Sztunia

40

Atrakcyjna dziewczyna.

- Widzisz tę sztunię? Taką to bym chciał mieć!
Wizerunek miasta