Szamiczka

-1

"Szamiczka" - szybka szamka (szybkie jedzenie)

- Chodźmy na Szamiczkę
(Zamiast na szybką szamkę)

- Głodna jestem, jest Szamiczka?
Wizerunek miasta