Sierpień

5

Egzamin poprawkowy (miesiąc ich zdawania to sierpień)

- I jak ci ta matma poszła?
- A nawet nie pytaj, będzie sierpień na 100%
Wizerunek miasta