Samosiejka

3

Dziko rosnąca konopia, z niekontrolowanej uprawy, bez THC.

Samosiejka
-7

Marihuana uprawiana osobiście np. w własnym gospodarstwie domowym

Wizerunek miasta