Samosiejka

9

Dziko rosnąca konopia, z niekontrolowanej uprawy, bez THC.

Samosiejka
-11

Marihuana uprawiana osobiście np. w własnym gospodarstwie domowym

Wizerunek miasta