Samosiejka

14

Dziko rosnąca konopia, z niekontrolowanej uprawy, bez THC.

Samosiejka
-16

Marihuana uprawiana osobiście np. w własnym gospodarstwie domowym

Wizerunek miasta