Sadzić Kasztany

3

Inaczej robić kupę,Stawiać kloca

np.

-Ej stary, wiesz co robił łysy wczoraj?
-Pewnie sadziłkasztany
Wizerunek miasta