Ruchy miejskie

4

Organizacje zrzeszające miejskich aktywistów, podobne do partii politycznych, mające jednak przy tym charakter oddolny i lokalny. Zajmują się głównie kwestiami obrony praw lokatorów, ekologii (zwiększanie ilości zieleni w mieście) i transportu, w tej ostatniej kwestii postulujący zwiększenie udziału ruchu rowerowego i transportu publicznego. Realizują radykalne postulaty w myśl koncepcji duńskiego architekta Jana Gehla, zakładające m.in. ograniczenie ruchu aut w mieście poprzez politykę transportową celowo dążącą do utrudnienia poruszania się po mieście samochodem, m.in. poprzez zwężenia ulic, likwidowanie miejsc parkingowych. W myśl tej koncepcji mieszkańcy nie mogąc jeździć po mieście autem, będą zmuszeni do zmiany środka transportu na rower lub transport zbiorowy.

Przykłady: Zielone Mazowsze, Miasto Jest Nasze,

- Czy Miasto Jest Nasze jest partią polityczną?
- Nie, Miasto Jest Nasze to ruch miejski.
Wizerunek miasta