Ruchać (się)

26

Dzisiaj:
- uprawiać seks
- robić kasę
- oszukać
DAWNIEJ (czasy staropolskie):
- RUSZAĆ (SIĘ)

Dzisiaj:
- Mam na ciebie wielką ochotę... Chodźmy się ruchać!

DAWNIEJ:
- Lekkie przedmioty na wietrze potrafią się ruchać szybciej niż ludzie...
Wizerunek miasta