Rajka

-1

kreska, działka fety

walimy rajke? <wąchamy jakieś kreski?>
Wizerunek miasta