Przywrócić twarz do ustawień fabrycznych

-2

Zmyć makijaż

-ej stary. A ładna ta twoja dziewczyna
-tak. Dopóki nie przywróci twarzy do ustawień fabrycznych
Wizerunek miasta