Przysmak Diagnosty

3

Jest to materiał, który dostaje diagnosta laboratoryjny do badania, najczęściej w kierunku obecności pasożytów - kał, z niestrawioną kukurydzą.

Diagnosta laboratoryjny1: Siema co dzisiaj na śniadanie?

Diagnosta laboratoryjny2: No jak co? Przysmak diagnosty!!
Wizerunek miasta