Posranie

-1

Ogólna nazwa zrywów narodowo niepodległościowych podjętych bez znaczących szans na zwycięstwo czy nawet traktat pokojowy z wrogiem zakończonych porażką, rzezią zaangażowanych w nie bojowników i często dotkliwymi represjami wobec ludności cywilnej. Często stosowana jako zastępstwo słowa "powstanie" w przypadku opisu konkretnego historycznego zrywu. Zrywy takie często podejmowane są bez jakiegokolwiek sensownego przygotowania, strategii czy zaplecza sprzętowego. Często też zdarzają się w nich rozłamy czy wewnętrzne podziały między walczącymi. Często główną siłę w tego typu przedsięwzięciach stanowią niewyszkoleni cywile z improwizowanym, często przestarzałym uzbrojeniem. Wystąpienia takie zwykle nie polegają na otwartej walce co raczej na walkach partyzanckich, zorganizowanym wandalizmie, czy atakach terrorystycznych. Określenie to jest mało popularne ze względu na jego zdecydowanie pejoratywny charakter, wulgarne pochodzenie słowa , czy powszechne wśród narodu poszanowanie dla uczestników tego typu zrywów. Narodowcy czy po prostu osoby bardzo wrażliwe na tym punkcie mogą nawet pobić za użycie tego określenia, nie polecam wymawiać go zbyt głośno, zwłaszcza wśród nieznajomych o niejasnych sympatiach politycznych.

Przykładowo: Styczniowe czy Czeczenów
Wizerunek miasta