Paradoks Soroki

2

Gdy według kogoś dwie osoby są do siebie bardzo podobne, ale oprócz tej osoby nikt inny tego nie widzi.

- Ej, witałeś się z Hanką czy Baśką?
- Przecież one nawet nie są do siebie podobne. Paradoks Soroki.
Wizerunek miasta