Pałkerson

-5

ocena niedostateczna tzw. pała czy lacha

-nie no na luzie ogarne ten semestr
-ty no nie wiem masz juz 5 pałkersonów z matmy
Wizerunek miasta