Okurrrrrrrr

1

sformułowanie użyte przez Nialla Horana 7 września 2020, rozumiane przez polski fandom directioners za okurwa.

okurwa niall
Wizerunek miasta