Odsys

-7

Być pozbawionym możliwości realizacji zamierzonego działania, rozczarowanym; być pozbawionym czegoś; niechciana konieczność zaniechania dającego satysfakcję działania; być w złej sytuacji

1. W sklepie zabrakło piwa. No to mamy odsys od imprezy.
2. Ciemno się robi. Gramy jeszcze z 15 minut i trzeba zrobić odsys do chaty.
Wizerunek miasta