Obra

-7

Skrót słowa Dobra

Weź zanieś te worki.
Obra.
Wizerunek miasta