Nie mieć psychy

21

bać się zrobienia czegoś,
również używane jako zachęta

- Nie mam psychy wejść do tej jaskini.

- Dawaj, nie masz psychy podrzeć pracy domowej Bartka.
Wizerunek miasta