Nastawiać gołębia

7

Inaczej używać ręki w celu osiągnięcia przyjemności seksualnej czyli po prostu masturbować się.

-Piotera nie ma jeszcze w szkole.
-Pewnie nastawia gołębia.
Wizerunek miasta