Nakarmić raka

11

Zapalić papierosa.

- Ej,idziemy nakarmić raka?
- Ok,tylko weź zapalniczkę.
Wizerunek miasta