Morda kleszczu

1

Zamknij się, siedź cicho

- Idiota jesteś.
- Morda kleszczu
Wizerunek miasta