Morda kleszczu

4

Zamknij się, siedź cicho

- Idiota jesteś.
- Morda kleszczu
Wizerunek miasta