Mieć kromkę

138

Mieć chwilowe zaćmienie mózgu, nie być w stanie przypomnieć sobie jakiegoś faktu albo wykonać jakiejś prostej czynności.

- Stary, wiesz o której mamy zajęcia z fizy?
- Czekaj bo mam kromkę, ale może sobie przypomnę
Wizerunek miasta