Mida

-7

Skrót od Midazolam - lek psychotropowy z grupy benzodiazepin.

Wizerunek miasta