Materac

3

Osoba interesująca się życiem seksualnym innych, dużo o nim wiedząca lub poruszająca temat współżycia innych. Określenie stosowane wobec osób wścibskich, plotkujących. Określenie to wywodzi się z tego, że zwykle łóżko jest jedynym świadkiem stosunku.

-Pewnie mieli udaną nockę.
-A Ty skąd tyle wiesz? Materacem byłeś?
Materac
-7

Inaczej Marihuana

-Siemano stary, masz materac?
-Mam
-To dawaj, zapalimy
Wizerunek miasta