Martwi prezydenci

2

Inaczej banknoty - zapożyczenie z angielskiego ("dead presidents", ponieważ na dolarach znajdują się podobizny byłych prezydentów USA).

"Kręci tym anielski pył i martwi prezydenci" (Pezet w utworze "Ukryty w mieście krzyk").
Wizerunek miasta