Mała

-1

Określenie dziewczyny zwykle wykorzystywane przez chłopaków do podrywu.

Ej mała może poszlibyśmy do kina?
Wizerunek miasta